Sanal Reklam Nedir?

Sanal Reklam Nedir ? Televizyonlarda bilhassa son günlerde sıkça şu alt yazıyı görüyoruz : ” yayınlanmakta olan bu uygulamada sanal reklam uygulaması yapılmaktadır”. Sanal reklamlar genelde televizyonun alt köşesinde yayın akışını etkilemeksizin yapılan bir reklam türüdür. Son zaman olabildiğince tanınmış hale gelen bu reklam türü diğer reklam faaliyetlerine nazaran maliyet açısından da üstünlüklıdır. Bunun dışında adWords, facebook, twitter v.b platformlar ile internetten reklam vermek makalemde dile getirdiğim gibi bu tarz faaliyetleri yapmak mümkün. Ancak her reklam faaliyetinde olduğu gibi ürünün ya da firmanın açık ve kısa bir üslüpla tanıtımı önemlidir.…

Read More

Reklam Nedir ?

Reklam nedir? Özellikleri nelerdir? Reklamda 5 M nedir? Reklam “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir kanaatye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onun ile ilgili bilgi vermek, ona dair görüş ve tutumlarını değiştirmelerini ya da belirli bir görüşü veya tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer veya süre satın almak yoluyla sergilenen ya da diğer şekillerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi veya kuruluşların kimliği açık olan) duyuru”dur. Özellikleri; Reklam,…

Read More